• Telefon/besökstider: Måndag 7:30-9:30 | Onsdag 7:30-16:45 | Fredag 13:00-15:00
  • S:a Kungsgatan 1A 642 35 FLEN

Paket 1 utveckling & förberedelse

Vi håller på att utveckla sidan, ”klicka här för att förbereda dig” fungerar inte för tillfället.

Lektion 1

Genomgång av bilen och dess funktioner och inställningar. Krypkörning, start från vägkant, växling (manuell), start i mot och medlut, backning runt olika hörn.

Lektion 2

Backning, vändning med hjälp av korsningar, parkering, fickparkering.

Lektion 3

Säkerhetskontroll, rutiner mot korsningar (söka information på rätt sätt), regeltolkning (förståelse för skyltar och regler), berättande körning (vilka ska du väja för).

Lektion 4

Repetition av lektion 3, påbörja rondeller och tätare stadstrafik.

Lektion 5

Mindre landsväg, påbörja höger och vänstersvängar på mer trafikerade landsvägar.

Lektion 6

Följa anvisningar (skyltar) på olika typer av landsvägar, högfartsvägar med körfältsbyten, spanska svängar, vända tillbaka.

Lektion 7

Självständig körning i stadstrafik och på landsväg. Självständigt utförande av olika manövreringsmoment som backning, vändning, parkering.                           
Bilen ska nu föras mjukt och behagligt. Samspelet med övriga trafikanter ska ske naturligt. Tempot i planeringen ska vara så att Du ”smälter” in i trafiken och inte sticker ut genom att köra för långsamt eller för fort, att du inte står för länge och väntar i korsningar osv. Kort och gott, att du för dig med självförtroende och pondus.

Grupplektion

Lång landsväg med motorväg.

Lektion 8

Utbildningskontroll med annan lärare.

Lektion 9

Rättelse utifrån utbildningskontroll. Diskussion med lärare om Din utveckling.
Har du nått målen i undervisningsplanen? Är du självgående? Kan du ta egna beslut och förstå hur andra trafikanter ser dig?