• Telefon/besöks-tider: Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00 Fredag 08:00 - 12:00
  • S:a Kungsgatan 1A 642 35 FLEN

AM utbildning

Är det dags för AM-körkort?
Här följer några saker som är viktigt att tänka på!

– Du måste skaffa dig en giltig legitimation
   (ID- kort eller pass)

– Du måste skaffa ett körkortstillstånd  (Tryck här för att ansöka om körkortstillstånd)


Kunskapsprov för Moped klass I – behörighet AM

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. För att få körkort för AM (moped klass I) måste du ha ett godkänt resultat på kunskapsprovet. Du behöver inte göra något körprov.

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 400 kronor. Du bokar ditt prov i bokningstjänsten längre ner på sidan.

Åldersgränsen för AM-behörighet är 15 år. Innan du gör ditt kunskapsprov för behörighet AM måste du ha genomfört en obligatorisk utbildning hos en behörig utbildare och utbildningen måste vara registrerad hos Transportstyrelsen. 
AM-körkort moped klass l (Transportstyrelsens webbplats)

Kom ihåg att ta med giltig id-handling

När du ska göra prov behöver du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig id-handling. Saknar du en sådan kan du ansöka om att få ett undantag från kravet. 
Mer om vilka id-handlingar vi godtar och hur du gör för att ansöka om undantag

Så här går provet till:

Innan provet börjar ska du på heder och samvete intyga att du inte på något sätt kommer att fuska.

Kunskapsprovet består av totalt 70 frågor, varav 5 frågor är testfrågor som ska utvärderas. Resultatet på testfrågorna räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 av de 65 frågorna som ingår i provet. Provtiden är 50 minuter.

Företräde till prov

Du som ska göra kunskapsprov för behörighet AM för första gången har företräde. Du har företräde till totalt två kunskapsprov. Observera att du efter dessa prov inte längre har företräde till de första lediga provtiderna, och därför kan få vänta längre innan du kan göra nytt prov.

Kunskapsprovets innehåll:

Kunskapsprovet mäter dina kunskaper inom följande områden:

  • fordonskännedom och manövrering
  • miljö
  • trafiksäkerhet
  • trafikregler
  • personliga förutsättningar

Här kan du se en film om hur kunskapsprovet går till. Filmen finns på 14 språk och du hittar
de översatta versionerna och fler filmer om körkort här.

Efter provet

Du måste svara rätt på minst 52 av de 65 frågorna i provet för att provet ska bli godkänt. Du får besked direkt efter provet om ditt prov är godkänt eller underkänt. Vi skickar resultatet till din e-postadress. Du kan också hämta resultatet på webben, genom att logga in i tjänsten Boka prov på trafikverket.se/bokaprov. I resultatet kan du se hur många rätt du har inom de olika ämnesområdena.

Godkänt kunskapsprov

Om ditt prov är godkänt skickas resultatet till Transportstyrelsen. Inom fem arbetsdagar skickas körkortet i ett rekommenderat brev. Du måste hämta ut körkortet personligen och inom två veckor. Du måste då visa upp en godtagbar och giltig id-handling.

Observera att om du vid provtillfället ansökt om och fått beviljat ett undantag från krav på identitetshandling så gäller det beslutet INTE vid uthämtande av körkort. Då måste körkortsinnehavaren själv kunna identifiera sig med en godtagbar id-handling.

Du får under vissa förutsättningar köra innan du hämtat ut ditt körkort. Du får köra om du har med dig en handling som styrker din identitet, till exempel pass eller id-kort. Detta gäller endast i Sverige, fram till att du har hämtat ut ditt körkort och som längst i två månader. Därefter måste du ha med dig körkortet då du kör.

Underkänt kunskapsprov

Om ditt kunskapsprov är underkänt är det viktigt att du utbildar dig mer innan du genomför nästa prov. Om du ska göra ett omprov kan du inte genomföra det på samma dag som du genomförde det underkända provet.