• Telefon/besökstider: Måndag 7:30-9:30 | Onsdag 7:30-16:45 | Fredag 13:00-15:00
  • S:a Kungsgatan 1A 642 35 FLEN

Information B

Medtag alltid legitimation!

Har du koll på vad du ska kunna?

Säkerhetskontroll

Du ska kunna göra en säkerhetskontroll på fordonet och förstå vilka risker som kan uppstå om fordonet inte fungerar som det ska.

Trafikregler

Det finns många trafikregler som är av stor betydelse för att trafiken ska fungera. Om de inte tillämpas på rätt sätt försämras trafiksäkerheten och framkomligheten betydligt. Du ska ha kunskap om de regler som gäller och tillämpa dem så att du får ett samspel med andra trafikanter.

Manövrering

Du ska kunna koordinera dina rörelser så att du kan styra, växla, gasa och bromsa på ett rutinmässigt sätt. Rutinmässigt innebär att du inte ska behöva tänka på hur du ska göra för att växla, bromsa och styra utan du ska istället kunna koncentrera din uppmärksamhet på att kunna planera din körning flera steg framåt.

Trafiksäkerhet

Det krävs av dig som bilförare att du planerar din körning flera steg framåt. För att klara det måste du veta hur du ska använda din uppmärksamhet. Du ska veta var och hur du ska titta i olika situationer och varför, så att du kan anpassa din körning till det du ser.

Du ska förstå vilka risker som kan uppkomma. Du ska kunna förutse och bedöma konsekvenser av olika händelseförlopp. Du ska kunna anpassa din hastighet och placering så att du skapar tillräckliga säkerhetsmarginaler, och kunna samspela med andra trafikanter på ett bra sätt.

Miljö

Ditt körsätt påverkar bilens bränsleförbrukning och därmed miljön. Du ska kunna köra och använda en körteknik på ett sätt som medför låg bränsleförbrukning. Exempel på detta är att Du ska planera din körning långt fram så att du inte behöver stanna i onödan eller att du kör på en onödigt låg växel i längre sträckor.

Självständig körning

Slutmålet med all övning är att du kan klara all körning självständigt. Man har inte klarat körningen först man blir klar med självständig körning i stad och på landsväg.

Körkortstillstånd

Du behöver fylla i webbansökan och skaffa ett synintyg hos en optiker.

Första steget för dig som ska ta körkort är att ansöka om ett körkortstillstånd. Detta gör du via transportstyrelsens hemsida, länk finns ovan.

Du måste skaffa ett synintyg i samband med att du gör ansökan. Besök en optiker nära dig så hjälper de dig att skicka synintyget digitalt.

Om du har en digital brevlåda så kommer körkortstillståndet att skickas dit.

Ett körkortstillstånd gäller i 5 år.

Handledarkurs

Både den som tar körkort och den som ska vara handledare måste gå den här kursen.

Andra steget är att gå en handledarkurs. (För de som ska öva privat). Du kan följa länken ovan och se när vi har kurser tillgängliga.

Ta alltid med legitimation och körkortstillståndet när ni övar hemma och på trafikskola!

Riskutbildning 1

Riskutbildning del 1 är en obligatorisk del utav förarutbildningen sedan 2005. En godkänd riskutbildning gäller i 5 år.

Ni kan boka kursen hos oss om ni följer länken ovan.

Det är en fördel om man går denna kurs tidigt i utbildningen.

Riskutbildningen del 2 som också är obligatorisk planerar vi in efter att vi sett att du är tillräckligt skicklig på att manövrera bilen utan större svårigheter.