• Telefon/besökstider: Måndag 7:30-9:30 | Onsdag 7:30-16:45 | Fredag 13:00-15:00
  • S:a Kungsgatan 1A 642 35 FLEN

Paket 2 utveckling & förberedelse

Vi håller på att utveckla sidan, ”klicka här för att förbereda dig” fungerar inte för tillfället.

Lektion 1

Genomgång av bilen och dess funktioner och inställningar.
Krypkörning, start från vägkant, växling (manuell).

Lektion 2

Växlingsövningar (manuell) i olika miljöer, start i mot och medlut.

Lektion 3

Repetition lektion 2. Backning runt olika typer av hörn, vändning med hjälp av korsningar.

Lektion 4

Repetition lektion 3. Parkering och fickparkering

Lektion 5

Säkerhetskontroll, rutiner mot korsningar (söka information på rätt sätt), regeltolkning (förståelse för skyltar och regler).

Lektion 6

Repetition lektion 5. Berättande körning (vilka ska du väja för). Påbörja rondeller och tätare stadstrafik.

Lektion 7

Repetition lektion 6 genom att utföra stora parkeringsrundan med självständig körning i olika miljöer i stadstrafik.

Lektion 8

Mindre landsväg, påbörja höger och vänstersvängar på mer trafikerade landsvägar.

Lektion 9

Repetition lektion 8 genom att åka till annan ort (Malmköping).

Lektion 10

Följa anvisningar (skyltar) på olika typer av landsvägar, högfartsvägar med körfältsbyten, spanska svängar, vända tillbaka.

Lektion 11

Självständig körning i stadstrafik och på landsväg. Självständigt utförande av olika manövreringsmoment som backning, vändning, parkering.                           
Bilen ska nu föras mjukt och behagligt. Samspelet med övriga trafikanter ska ske naturligt. Tempot i planeringen ska vara så att Du ”smälter” in i trafiken och inte sticker ut genom att köra för långsamt eller för fort, att du inte står för länge och väntar i korsningar osv. Kort och gott, att du för dig med självförtroende och pondus.

Grupplektion

Lång landsväg med motorväg.

Lektion 12

Utbildningskontroll med annan lärare.

Lektion 13

Rättelse utifrån utbildningskontroll. Diskussion med lärare om Din utveckling.
Har du nått målen i undervisningsplanen? Är du självgående? Kan du ta egna beslut och förstå hur andra trafikanter ser dig?